Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch .... Các bạn nên xuất file Gerber để gởi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả các nhà sản xuất PCB đều có thể nhận Gerber.
Để đảm bảo rằng mạch bạn thiết kế đã đúng tiêu chuẩn mà Kim Sơn PCB có thể làm, trước khi xuất Gerber bạn nên đọc kỹ Quy chuẩn thiết kế chúng tôi đặt ra.

 

 

I. Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:

Click here to enlarge


 

Click here to enlarge


2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

Click here to enlarge

Lựa chọn như trong ảnh

Click here to enlarge


 

Click here to enlarge


 

Click here to enlarge


 

Click here to enlarge

Chọn OK là xong

2. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)

Click here to enlarge


OK là xong.

4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...] (bao gồm cả file .txt - file khoan) gởi cho nhà sản xuất PCB

TIN LIÊN QUAN


Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm Altium Designer

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch.

Các Layer thường sử dụng để làm mạch in PCB là các layer nào?

Trong ngành sản xuất mạch in (PCB). Tất cả các nhà máy sản xuất mạch in đều sử dụng gerber file được export từ các phần mềm vẽ mạch điện tử như Orcad, Altium designer, Proteus, Eagle, Sprint Layout, KidCad... xuất tấm phim để sản xuất mạch in...

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm ORCAD

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch.

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm Proteus

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch

Hướng Dẫn Phủ Đồng Cho Phần Mềm Orcad

Sau khi chúng ta chạy mạch xong thì nên phủ đồng mạch in để chống nhiễu. Thông thường ta thường phủ đồng vào phần GND. Hôm nay Kim Sơn P.C.B sẽ giới thiệu với các bạn cách phủ đồng mạch in trong phần mềm Orcad.


MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

Đảm bảo kích thước lỗ khoan đúng và đặt trên đúng layer Drill.
Vẽ đường biên trên layer Keep Out( Global, dimension …)
Xác định chính xác mặt cắm LK và mặt hàn LK đối với boar 1 mặt.
Độ hở mở copper (phủ đồng) tối thiểu 16mils=0.4mm
Chúng tôi không chịu trách nhiệm do thiết kế của khách hàng không đảm bảo các tiêu chuẩn.