Trong ngành sản xuất mạch in (PCB). Tất cả các nhà máy sản xuất mạch in đều sử dụng gerber file được export từ các phần mềm vẽ mạch điện tử như Orcad, Altium designer, Proteus, Eagle, Sprint Layout, KidCad... xuất tấm phim để sản xuất mạch in...

Do vậy, phần lớn các bạn khi thiết kế mạch in  trên những phần mềm đó thường boăn khoăn hoặc ko hiểu nhà sản xuất mạch in họ sử dụng các layer nào để sản xuất. Chính vì chưa nắm kỹ điều này dẫn đến các bạn chọn sai lớp (layer) khi thiết kế ( như lớp soldermask để che phủ xanh chẳng hạn).

Hôm nay, Mạch In Kim Sơn sẽ liệt kê và giải thích những đuôi mở rộng của các layer thường được sử dụng để sản xuất mạch in trong các phần mềm vẽ mạch phổ biến:

STTORCADALTIUMPROTEUSEAGLEÝ NGHĨA
1TOPGTLTop CopperCMPĐường đồng đi đây mặt trên (TOP)
2SMTGTSTop Solder ResistSTCMở Phủ xanh mặt trên
3SSTGTOTop Silk ScreenPLCIn chữ, hình , tên linh kiện mặt trên
4BOTGBLBottom CopperSOLĐường đồng đi đây mặt dưới (BOT)
5SMBGBSBottom Solder ResistSTSMở Phủ xanh mặt dưới
6SSBGBOBottom Silk ScreenPLSIn chữ, hình , tên linh kiện mặt dưới
7THRUHOLETXT Drill.DRLDRDLớp lỗ khoan dùng để khoan mạch
8GNDGKOOutlineDIMENSIONLớp đường biên để cắt giới hạn mạch

Lưu ý:

  • Khi các bạn vẽ trên các layer khác tiêu chuẩn thì khi đặt mạch phải chú thích cho nhà sản xuất mạch in biết để họ xử lý.
  • Các đường mạch công suất lớn thường được các designer mở phủ ( ko cho phủ xanh qua) để đắp thêm thiếc hàn tăng công suất thì vẽ trên các layer SolderMask Top hoặc SolderMask Bottom.
  • Các đường xẻ rãnh, đường cắt trong board phải đường thể hiện trên layer Outline ( keep-out,dimension,...)

Với chia sẻ nhỏ này, hy vọng các bạn mới vào nghề sẽ nắm được các layer trong thiết kế cũng như sản xuất mạch in P.C.B.

Chúc các bạn Thành công!

TIN LIÊN QUAN


Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm Altium Designer

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch.

Các Layer thường sử dụng để làm mạch in PCB là các layer nào?

Trong ngành sản xuất mạch in (PCB). Tất cả các nhà máy sản xuất mạch in đều sử dụng gerber file được export từ các phần mềm vẽ mạch điện tử như Orcad, Altium designer, Proteus, Eagle, Sprint Layout, KidCad... xuất tấm phim để sản xuất mạch in...

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm ORCAD

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch.

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm Proteus

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch

Hướng Dẫn Phủ Đồng Cho Phần Mềm Orcad

Sau khi chúng ta chạy mạch xong thì nên phủ đồng mạch in để chống nhiễu. Thông thường ta thường phủ đồng vào phần GND. Hôm nay Kim Sơn P.C.B sẽ giới thiệu với các bạn cách phủ đồng mạch in trong phần mềm Orcad.


MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

Đảm bảo kích thước lỗ khoan đúng và đặt trên đúng layer Drill.
Vẽ đường biên trên layer Keep Out( Global, dimension …)
Xác định chính xác mặt cắm LK và mặt hàn LK đối với boar 1 mặt.
Độ hở mở copper (phủ đồng) tối thiểu 16mils=0.4mm
Chúng tôi không chịu trách nhiệm do thiết kế của khách hàng không đảm bảo các tiêu chuẩn.